9,7 Zorgkaart Nederland
Haartransplantatie Nederland
Afspraak

Algemene Voorwaarden HaarMark™

Toepasselijkheid

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, dienstverlening, producten, materialen en/of medische behandelingen van HaarMark™. HaarMark™ is een cosmetische huisartsenpraktijk gesitueerd naast de NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo. HaarMark™. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat met HaarMark™, zoals een reactieformulier, websiteformulier, behandelingsovereenkomst, informed consent- of toestemmingsformulier, dan zijn deze verbonden aan de algemene voorwaarden van HaarMark™.

Begrippen

Apps: digitale service applicatie voor een smartphone of tablet.

Behandelend arts: de huisarts die door wederpartij bezocht werd op de praktijk of als autoriserend arts betrokken was bij het gegeven medische advies.

Cosmetische consulten: de bovenoooglidcorrectie, oorlelcorrectie, injectables-behandelingen (met botulinetoxine en/of fillers), skinboosterbehandelingen en overmatig transpireren.

E-mailen: informatie, foto’s of filmmateriaal aanleveren of ontvangen per e-mail respectievelijk naar of vanuit de praktijk.

Dienstverlenging: (medische)behandelingen, gemaakte afspraak op het spreekuur van een medewerker, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.

Kortingen: kortingen gelden niet met terugwerkende kracht op reeds uitgevoerde behandelingen.

Materialen: foto’s, video, opnamen, reclame en promotiemiddelen, enz.

Medewerkers: alle personen werkzaam in de praktijk en/of afgebeeld op de website en/of in de fotogalerij in de gang van de praktijk tegenover de balie.

Minimumleeftijd: voor een cosmetische behandeling geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Praktijk: HaarMark™

Praktijkadres: Morra 39, 9204 KT te Drachten. Telefoon: 0512-5150 03.

Praktijkhouder en eigenaar: dhr. drs. M. van Bracht , cosmetisch arts en eigenaar.

Produkten: door HaarMark™ gebruikte en geleverde produkten.

Social Media: het is niet toegestaan om te vloggen, te filmen, beeld- of geluidsopnamen te maken of social media te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de behandelend arts(en) of praktijkhouder.

Rechtsvorm: HaarMark™ is een eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 72793937.

Uitingen: iedere digitale (e-mail, internet, foto, film en/of geluid, sms) en analoge (mondeling, telefonisch of schriftelijk) inhoud en vorm van communicatie (inclusief artikelen, beeldmateriaal, schermafbeeldingen, graphics, logo’s, downloads en andere bestanden) vanuit de praktijk zoals op of via (onze)website, formulieren of via meldingen op social media zoals Facebook, Instagram etc..

Website: https://haarmark.nl

Wederpartij: patiënten, klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers van de praktijk.

Levering

De uitingen, dienstverlening, producten en materialen van de praktijk worden uitgevoerd en geleverd met menselijke zorgvuldigheid en zonder onnodige vertraging. Mochten er toch fouten of gebreken ontstaan in de door de praktijk geleverde uitingen, dienstverlening, producten en materialen dan getracht worden deze zo spoedig mogelijk te verhelpen voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Voor de dienstverlening en producten geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van de praktijk en praktijkhouders om, zoals ziekte van de relevante en betrokken behandelaar, een (natuur)ramp, brand, gijzeling, overstroming, inbraak, diefstal, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet levering door toeleveranciers van de praktijk enz.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, dienstverlening of materialen te leveren of uitingen te wijzigen wegens overmacht, dan zal de praktijk de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, zal de betreffende overeenkomst vervallen. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan niet levering op grond van overmacht. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij t.g.v. niet levering op grond van overmacht.

Cosmetische intake-consulten of gesprekken zijn altijd kosteloos en vrijblijvend.

De cosmetische consulten of intakegesprekken zijn onder voorbehoud altijd kosteloos en vrijblijvend. Dit geldt voor de bovenooglidcorrectie, de oorlelcorrectie, injectables-behandelingen (zoals met botulinetoxine of een filler). Gesprekken over deze onderwerpen duren gemiddeld 30 a 60 minuten en worden vrijblijvend afgesloten met een informed consent-formulier zonder dat dit de wederpartij ooit verplicht tot het afnemen van de behandeling. Het informed consent formulier heeft alleen een informatief karakter.

Gedurende het intake gesprek wordt onderzocht of jouw wensen technisch haalbaar zijn en informeren we je over evt. alternatieve mogelijkheden.

De wederpartij wordt gevraagd een wettelijke bedenktijd aan te houden van 1 week alvorens te kunnen beslissen een dergelijke behandeling te ondergaan. Hierbij wordt benadrukt dat het ondergaan van een cosmetische ingreep nooit medisch noodzakelijk is en derhalve niks doen ook een uitkomst kan zijn van consultatie.

Aan de daadwerkelijke behandeling zijn wel kosten verbonden, zoals uitgelegd en besproken op het intake-gesprek. Voorafgaand aan een dergelijke vrijblijvende ingreep wordt nog expliciet toestemming gevraagd middels het ondertekenen van een toestemmingsformulier. De ingreep vindt plaats in onze vaste aparte moderne behandelkamer door drs. M. van Bracht, cosmetisch arts tevens huisarts. Dokter M. van Bracht is BIG-geregistreerd onder nummer: 09063962101 en opgeleid voor het indicatieve gebied.

Direct na de daadwerkelijke behandeling vragen we de wederpartij contant of per pin (Master Card) te verrekenen. Op rekening betalen is niet mogelijk. De wederpartij ontvangt hiervoor altijd een factuur met een uniek factuurnummer.

De kosten van de behandeling dekken alleen de behandeling zelf. Indien er complicaties optreden en hier nazorg of follow-up voor nodig is in een ziekenhuis, zullen de kosten weer vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Bij verhindering of annulering van bovengenoemde ingrepen worden geen kosten in rekening gebracht en verplicht de wederpartij tot niets.

Een afspraak is altijd voor 1 persoon. Wil je liever met meerdere personen een afspraak maken, geeft dit dan door aan de doktersassistent. Een afspraak is altijd persoonlijk en wordt op een eigen account geboekt.

Foto’s voor medisch dossier:

De behandelend arts maakt voor een eventuele cosmetische ingreep foto’s. Dit vormt een onderdeel van de behandeling. Door foto’s te maken en vast te leggen in je beveiligde patiëntendossier kan het effect voor en na de ingreep worden vergeleken. Foto’s worden uitsluitend voor medische verslaglegging gebruikt mits u uitdrukkelijk toestemming geeft voor andere doeleinden.

Medisch dossier:

Als patiënt ga je akkoord met het aanmaken van een elektronisch medisch dossier. Zonder het aanmaken en beheer van een elektronisch medisch dossier is behandeling niet mogelijk. Het aanmaken van en beheren van je medisch dossier heeft vele voordelen en valt onder goed dokterschap.

Spoednummer:

Voor vragen of hulp na een cosmetische ingreep is de behandelend arts 24/7 bereikbaar op het spoednummer dat aan je wordt meegegeven.

Garantie op resultaat na een cosmetisch chirurgische behandeling

Ondanks het feit dat de behandelend arts de behandeling professioneel, zorgvuldig en deskundig heeft uitgevoerd, kan het voorkomen:

behandelingen kunnen van persoon tot persoon en per behandeling verschillen.
dat het gewenste eindresultaat uiteindelijk niet wordt bereikt
dat de wederpartij niet (helemaal) tevreden is
dat het resultaat van de behandeling niet (helemaal) aan de wensen van de wederpartij voldoet
In dat geval kan het voorkomen – mits technisch en medisch verantwoord haalbaar door de behandelend arts – dat de wederpartij in overleg met de behandelend arts een zogenaamde kleine correctie- of herstelbehandeling zou kunnen ondergaan.

Voor een dergelijke nabehandeling worden wel extra kosten in rekening gebracht.

Voor een bovenooglidcorrectie: 30% van oorspronkelijk afgesproken prijs.
Voor een Hylase®-behandeling geldt een vast bedrag van 100 euro (all-in).
De kosten van de behandeling dekken dus alleen de behandeling zelf. Indien er complicaties optreden en hier nazorg of follow-up voor nodig is in een ziekenhuis, zullen de kosten weer vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Legitimatie

In Nederland is het verplicht om je voor een medische behandeling te legitimeren met een geldig paspoort of ID en wordt je persoonlijke BSN-nummer gecontroleerd. Zonder deze gegevenscontrole kan er geen behandeling plaatsvinden.

E-mailen (met of zonder Zivver)

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn we op zoek gegaan naar oplossingen om onze digitale communicatie te optimaliseren en beter te beveiligen. Onze website is daarom inmiddels beveiligd en voorzien van een SSL-certificaat. Je hebt dus een veilige 1:1 websiteverbinding. Als je op ons verzoek of zelf wilt mailen naar de praktijk (naar bijv. info@haarmark.nl) kan dat nog steeds ‘onveilig’ op de oude vertrouwde manier vanuit je eigen e-mailprogramma. Bedenk dus altijd goed welke informatie je deelt (=verstuurt) voordat je mailt.

Als je er 100% zeker van wilt zijn, dat je 1:1 en versleuteld (encrypted) mailt, kun je gebruik maken van de gratis mailapplicatie van Zivver.com. Je zult hiervoor wel eenmalig een account moeten aanmaken. Dit is kosteloos, maar wel even een extra stap.

Wil je geen gebruik maken van Zivver? Maak dan een afspraak op het spreekuur van de arts.

Door de AVG-verordening is het voor een huisartsenpraktijk niet verstandig om vanuit de praktijk zonder encryptie met patiënten te mailen. Versleuteld mailen vraagt wel een dubbele controle (een zgn. 2 factor authenticatie) tussen verzender en ontvanger. Dit is veilig maar kost ook weer meer tijd, als je ziet hoe vaak we als persoon op een dag mailen. Daarom hebben we juist voor Zivver gekozen, omdat dit de unieke beveiligde verbinding onthoudt en indien haalbaar hergebruikt. Na een zgnd. time-out periode zul je wel weer opnieuw moeten inloggen, net als bij een normaal e-mailprogramma.

Zivver is een Nederlands bedrijf, veilig en gaat verder dan de wettelijke veiligheidseisen
gratis
geschikt voor alle devices (laptop,smartphone en tablet) en multi-platvorm
vereist een eenmalige installatie.
Met een gratis Zivver-acccount kun je veilig foto’s en mailtjes versturen of chatten. Zivver kun je gewoon gebruiken binnen je eigen vertrouwde mailprogramma (zoals Hotmail, Gmail of Outlook etc.). Uit veiligheidsoverwegingen en gebruikers-gemak is mailen op een andere manier voor onze praktijk vooralsnog niet mogelijk. Klik hier voor een gratis ‘Freemium’-account bij Zivver : https://app.zivver.com/signup

Zivver schrijft op hun website:

Zivver is getoetst op het naleven van de best practices op het gebied van privacy wet- en regelgeving en heeft hiervoor het certificaat Privacy Verified ontvangen. We voldoen aan de strengste internationale privacyregels!
Zivver heeft een ISO27001:2013 en NEN7510:2011 gecertificeerd Information Security Management System (ISMS)
Deloitte test periodiek de veiligheid van de Zivver applicaties met haar dienst “ Hacking as a Service – niveau Goud”. Hiermee toont Zivver aan dat security een continu proces is en laat zich hierdoor periodiek bijstaan om de veiligheid continu te blijven verbeteren.
Denk na over wat je deelt, voordat je mailt.

Privacyreglement

De wederpartij gaat akkoord met eventuele (digitale) opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiëntendossier) en het mailingbestand van de praktijk. Met uitzondering van medische gegevens kunnen de geregistreerde gegevens worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van deze gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. De praktijk is en blijft verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij de praktijkhouders op de Morra 39, 9204 KT te Drachten of admin@haarmark.nl.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerken van je persoonsgegevens

In onze cosmetische praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Plichten van de cosmetische huisartsenpraktijk HaarMark™

De praktijk is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen onze huisartspraktijken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van evt. kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je hebt de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun je dit mondeling of middels een e-mailtje kenbaar maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).

Toelichting bij het opvragen van je medisch dossier/gegevens

Je moet er rekening mee houden, dat medische gegevens door wet in principe maximaal vijftien jaar worden bewaard. De huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt je dit aangeven.

Vermeld bij het aanvragen de gegevens van de persoon over wie het gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens in een uitzonderlijk geval toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Daarnaast kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Zoals bijvoorbeeld een apotheker (die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts) of een ziekenhuis specialist, psycholoog of paramedicus.

Uitwisseling gegevens

De huisartspraktijk wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (=LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Ben je ’s avonds of in het weekend op een huisartsenpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weten wij als huisarts met welke klachten je op huisartsenpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en/of met je behandelend medisch specialist. Daarbij gaat het om de medicatie, die de huisarts aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en/of allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Dit draagt bij aan medicatieveiligheid.

Heb je hierover misschien nog een vraag of bezwaar? Laat het de huisarts weten. Je kunt hier altijd een gesprek over aanvragen.

Kosten van een medische behandeling

In onze praktijk is geen sprake van een zgnd. “eigen risico” , zoals je gewend bent te betalen bij je zorgverzekeraar. Dit komt, omdat de behandeling(en) niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Je betaalt geen kosten voor een bezoek aan onze praktijk (wel voor een daadwerkelijke behandeling)
Je betaalt niet voor een gratis en vrijblijvende intake
Je betaalt niet voor evt. controlebezoeken
Mocht je ontevreden zijn over een injectable- of skinboosterbehandeling, dan krijg je de behandelingskosten – betaald aan onze praktijk – 100% terug minus de kostprijs v/d producten. Ooglidcorrecties en oorlelcorrecties zijn hiervan uitgesloten. Voor botox is de reclamatie 35 euro per zone of 75 euro per 1 ml. filler. Reclamatie is alleen mogelijk na een bezoek op het spreekuur bij drs. M. van Bracht, waarbij foto’s worden gemaakt van het eindresultaat t.b.v. het patientendossier en het ondertekenen van een ontvangstbevestiging met vrijwaringsverklaring.
Het laten herstellen van het effect van een filler-behandeling in onze praktijk met Hylase kost 100 euro per behandeling.
Mocht je na een gratis intake of behandeling in onze praktijk HaarMark™ doorverwezen worden naar een andere behandelaar, kliniek of ziekenhuis, dan zijn de kosten weer voor eigen rekening of vallen de kosten weer onder je polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar inclusief je eigen risico.
Aanvullende onderzoeken zoals bijv. röntgen-, semen-, bloed-, CRP- of urine-/ontlastingsonderzoek etc. komen altijd ten laste van je eigen risico. Soms wijken wij om medische redenen bewust af bij persoonlijk en of specifiek aangevraagd onderzoek. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

een ziekenhuisopname
het consulteren van of behandeld worden door een (ziekenhuis)specialist. Let op: dus ook een urine- of faeceskweek, SOA-onderzoek of hartfilmpje (=ECG) of hartritmediagnostiek (Holter), want dit wordt beoordeeld door een medisch microbioloog resp. cardioloog.
medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
psychische zorg
hoortoestellen
logopedie
fysiotherapie
stoppen met roken-consulente
diëtiek
podoloog en steunzolen
Als cosmetisch arts hebben we geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

We worden als arts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door de zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) hanteert daarvoor de volgende standpunten:

dat het de verantwoordelijkheid is van je zorgverzekeraar, zijn polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis– als aanvullende zorg.
dat artsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.
het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
de relatie tussen arts en patiënt negatief beïnvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, het geen ongewenst is.
dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderszins.
het onwenselijk is, dat artsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden.
In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin lees je ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt en/of je een eigen bijdrage moet betalen. bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

Afspraak annuleren

Afspraken kunnen altijd kosteloos worden geannuleerd of verzet.

Tarieven en betaling

De prijzen voor de dienstverlening en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht direct na afname van de betreffende (cosmetische) behandeling om de op de website bijbehorende gepubliceerde bedragen aan de praktijk te betalen middels pinnen, zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product, dienstverlening of behandeling. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door de praktijk voorafgaand aan de aankoop van een product, dienstverlening of behandeling worden vastgesteld en zijn niet overdraagbaar aan een derde. Indien dit niet is gedaan, dan gaat de praktijk ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is de wederpartij verplicht het volledige bedrag te betalen.

Betalingen van producten, dienstverlening of medische behandelingen vinden altijd plaats op de dag van levering/behandeling middels pinnen. Het is niet mogelijk om contant of op rekening te betalen.

De praktijk heeft het recht voor bepaalde dienstverlening (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft de praktijk het recht de betreffende dienstverlening niet te verlenen.

Beëindiging van deze overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar (financiële) verplichtingen tegen over de praktijk niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft de praktijk het recht de betreffende overeenkomst niet zijnde een geneeskundige behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Klachten / feedback

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienstverlening, product of medische behandeling dan vragen we je vriendelijk dit bij de praktijkhouders te melden. Mocht het niet mogelijk zijn om hier samen uit te komen, dan bestaat er een externe klachtenprocedure via DOKh. Een klacht indienen kan via admin@haarmark.nl of via 0512 – 51 50 03.

Stap 1: probeer in eerste instantie het probleem met een van de praktijkhouders te bespreken: doe bijvoorbeeld een melding via admin@haarmark.nl of kondig het aan bij een van de assistenten. Er wordt altijd contact met u opgenomen.
Stap 2: digitaal melden kan ook via het feedback-formulier op onze website.
Stap 3: hulp nodig van een expert? Schakel dan hulp in via een bemiddelaar in via DOKh.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, dienstverlening, producten en materialen van de praktijk mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins digitaal of analoog worden vermenigvuldigd. Dergelijke toestemming kan wel worden verleend door de praktijkhouders en worden aangevraagd via admin@haarmark.nl.

Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website voor eigen gebruik of op social media te plaatsen, te kopiëren, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of te wijzigen of anderszins. Op de door de praktijk geleverde informatie (inclusief beeld en geluidmateriaal) op de website, in formulieren en/of op social media rust auteursrecht en portretrecht hetzij van de praktijk hetzij van leveranciers, hetzij van de patiënten van de praktijk.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) aan de praktijk verstrekt per e-mail, via onze website, sms, Whatsapp en/of social media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het de praktijk vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

De wederpartij begrijpt dat het digitaal of telefonisch versturen van foto’s naar de praktijk blootgesteld is aan digitaal hack-gevaar. De wederpartij gaat akkoord met het hergebruiken van de verstuurde informatie (tekst, geluid, film en/of foto) voor het raadplegen van een tweede mening bij medisch specialisten of medisch relevante artsen in het belang van de wederpartij.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met zorgvuldigheid wordt getracht alle uitingen, producten en dienstverlening van de praktijk juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. De praktijk is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door de praktijk verstrekte informatie of geleverde producten en dienstverlening, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. De praktijk kan daarom niet instaan voor de inhoud of het functioneren van deze externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of dienstverlening, die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van de praktijk zijn, wordt afgewezen.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij de huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij (onbegrepen) lichamelijke klachten altijd de huisarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

Jaarverslag

Een jaarverslag is beschikbaar; op te vragen door een berichtje te sturen naar info@haarmark.nl o.v.v. uw naam en adresgegevens.

Wijzigingen

Het staat de praktijk ten allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden HaarMark™ te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan onze rechtsbijstand desnoods voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

versie 18 oktober 2018

Copyright © HaarMark™

Benieuwd wat we voor 
jouw haarverlies kunnen betekenen?

Doe de scan of plan direct een afspraak. Je krijgt binnen 24 uur een passend advies of antwoord op je vraag.
DNA test Haarmark
Haartransplantatie Nederland
9,7 | 131 reviews
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
9:00 - 18:00
Haartransplantatie NederlandHaartransplantatie Nederland

Vragen

06-28 50 76 45
info@haarmark.nl

Pagina’s

© 2023 Haarmark. Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Cookie beleid - Website door Digitale Helden
menuarrow-left
Chat openen
Scan de code
Hallo, Team HaarMark hier 👋
Kunnen we je helpen?